<data:blog.pageTitle/>

Posts Tagged ‘Litratong Pinoy’

Ako ay Guro: Ito ang aking Misyon. (I am a Teacher. This is my Mission)Sa lahat ng tema ng Litratong Pinoy, ito siguro yung pinakamalinaw para sa akin. Nahirapan lang akong isipin aling litrato ang ilalagay ko, pero buo sa loob ang kasagutan sa aking misyon.

(Of all the themes in Litratong Pinoy, this was perhaps the most clear-cut to me. I just had difficulty deciding what photo to put, but from the get-go, I knew exactly what my mission was.)

Ako ay guro. Taas noo kong ipiagmamalaki na isa akong titser. Masasabi ko na hindi lang ito trabaho para sa akin, ngunit itsang passion. Dito ko nahahanap ang kaligayahan ko, ang sagot sa katanungan ng aking pagkatao at ang pagkapayapa ng kalooban ko. Aaminin ko na hindi madalas madali ang trabahong ito, at hindi rin ako yayaman sa misyon kong ito ngunit buong puso kong tinatanggap ito.

(I am a teacher. I am proud to say that! I feel that teaching is not just a job for me, but it is my true passion. This is where I found my joy. This answers the questions about who I am. This is where I find my peace of mind. I have to admit that this job often isn’t easy, and that by taking on this mission, I may never truly be financially rich. Nonetheless, I take on this mission wholeheartedly.)

Itong misyong ito ang naging hudyat sa pagbubuo ko ng aking isang blog, yung www.theaccidentalteacher.com. Matagal na kasi akong nagblo-blog kung tutuusin, ngunit kamakailan, naisip ko na ang aking hilig ay magagamit ko bilang plataporma para mapalawak ang abot ko bilang isang guro. Maari ko ring isaad ang aking mga paninindigan dito. Sa blog ko, pwede ko ipamahagi ang alam ko at bigyan supporta ang mga nangangailangan nito.

(Actually, this mission became the catalyst for the formation of one of my blogs, www.theaccidentalteacher.com. I have been blogging for quite some time already, but it was only recently that I realized that this hobby of mine can be a platform to widen my scope and reach as a teacher. Here I am able to support advocacies, share what I know and offer support to those who need it.)

Nagsimula itong misyong ito sa isang simpleng plurk: yapatoots is thinking about getting her own domain. Makalipas ang ilang minuto, ang dami kong natanggap na supporta at positibong reaksyon. Ito ang naging simula! Hindi ko naisip na ganiyan magigiging reaksyon sa aking ginawa. Nais ko ngayon gamitin ang panahong ito para pasalamatan lahat ng sumuporta at patuloy na sumusuporta sa aking misyon. Buong puso akong nagpapasalamat sa kaibigan kong nagregalo sa akin ng aking domain name, sa mga kaibigan na tumulong sa pag set-up at host ng site, sa mga nagbabasa, at sa mga naniniwala sa potential ng blog ko maging isang impluensyal na blog ngayong 2009 at sinama ito sa mga top ten lists nila.

This mission began with a simple plurk: yapatoos is thinking about getting her own domain. Within minutes I got so much support and positive reactions. Then the ball got rolling! While I was not expecting the response I got, I would like to take this time to thank all those who have supported and are continuing to support my mission…big heartfelt thanks to my friend who gave me the gift of the domain name, to friends who offered support on setting up and hosting the site, to the readers, and also to those who have seen my blogs potential to be an influential blog for 2009 and included it in their personal top ten lists.

Sa Gitna Ng Kaguluhan, Ang Kasagutan sa Lahat ay Payak (In the Midst of Chaos, the Answer is Simple)

Hayaan niyo sana ako mag bigay ng konting katutuwan sa ating tema ngayong linggo. Nung iniisip ko kung ano ang gagawin ko para sa Linggong ito, naisip ko dumalaw sa isang palaruan para makakuha ng litrato ng mga batang naglalaro dahil para sa akin, sila ang tunay na kumakatawan sa ideyang lahat ay payak.

Ngunit habang nakaupo ako sa harap ng aking lamesa kaninang umaga, nakita ko ang litratong ito at napatawa ako sa pagalala ko sa nangyari nung araw na iyun. Ang kwento kasi diyan ay habang kami ng aking mga kabarkada sa Davao, napadayo kami sa Eden Nature Park. Sa kasamang palad, maulan nung panahon na iyon ngunit gusto parin sana naming mag-trekking. Sa kabila ng paalala na “not advisable”mag trekking nung araw na iyun, nagpumilit kami. Inabot kami ng malakas na ulan at tatlo sa amin ay nadulas ng katakot-takot sa pagakyat ng madulas na gubat. Nabagok pa nga ulo ko nung nadapa ako. Pagdating namin sa kapatagan, napagpasyahan naming wag na ipagpatuloy ang trek at humingi kami ng tulong sa mga namamahala ng parke.

Itong litratong ito, kahit nakunan bilang isang katuwaan (obvious ba at nakaposing lang ang kasama ko!), ngayon ay nagsisilbi sa akin bilang isang paalala na madalas sa buhay, haharap tayo sa kahirapan o kaguluhan ngunit ang solusyon o kasagutan dito ay payak basta ba’t bukas tayo sa ideyang humingi ng tulong sa iba.

Please allow me to attempt to put some fun into our theme for today. When I first thought about what I should do for this week, I thought of going to a playground or a park to take pictures of children playing because for me, they are the embodiment of what is simple.

However today as I sat at my desk, I came across this picture and it made me laugh remembering what we went through that day. There is a story behind this picture, you see. This was taken when my friends and I went to Eden Nature Park in Davao City. Unfortunately, the weather was not good and it was raining for most of the day but we still wanted to go trekking in the park as it was said to be quite nice. Despite being warned that taking the trek was not advisable, off we went. We consequently got caught in a heavy downpoar and three of us even slipped on the muddy forested area. In fact, I even hit my head on the ground when I fell. When we got to a relatively flat area, we decided to not pursue the rest of the trek and called for help from the management of the park.

This picture, albeit posed, now reminds me of a small fact of life: often times we will face adversity and difficult times, but in the midst of all that chaos, the answer is simple, as long as we’re willing to ask for help.

Drop by for more Litratong Pinoy here!