<data:blog.pageTitle/>

Posts Tagged ‘Davao’

Sa Gitna Ng Kaguluhan, Ang Kasagutan sa Lahat ay Payak (In the Midst of Chaos, the Answer is Simple)

Hayaan niyo sana ako mag bigay ng konting katutuwan sa ating tema ngayong linggo. Nung iniisip ko kung ano ang gagawin ko para sa Linggong ito, naisip ko dumalaw sa isang palaruan para makakuha ng litrato ng mga batang naglalaro dahil para sa akin, sila ang tunay na kumakatawan sa ideyang lahat ay payak.

Ngunit habang nakaupo ako sa harap ng aking lamesa kaninang umaga, nakita ko ang litratong ito at napatawa ako sa pagalala ko sa nangyari nung araw na iyun. Ang kwento kasi diyan ay habang kami ng aking mga kabarkada sa Davao, napadayo kami sa Eden Nature Park. Sa kasamang palad, maulan nung panahon na iyon ngunit gusto parin sana naming mag-trekking. Sa kabila ng paalala na “not advisable”mag trekking nung araw na iyun, nagpumilit kami. Inabot kami ng malakas na ulan at tatlo sa amin ay nadulas ng katakot-takot sa pagakyat ng madulas na gubat. Nabagok pa nga ulo ko nung nadapa ako. Pagdating namin sa kapatagan, napagpasyahan naming wag na ipagpatuloy ang trek at humingi kami ng tulong sa mga namamahala ng parke.

Itong litratong ito, kahit nakunan bilang isang katuwaan (obvious ba at nakaposing lang ang kasama ko!), ngayon ay nagsisilbi sa akin bilang isang paalala na madalas sa buhay, haharap tayo sa kahirapan o kaguluhan ngunit ang solusyon o kasagutan dito ay payak basta ba’t bukas tayo sa ideyang humingi ng tulong sa iba.

Please allow me to attempt to put some fun into our theme for today. When I first thought about what I should do for this week, I thought of going to a playground or a park to take pictures of children playing because for me, they are the embodiment of what is simple.

However today as I sat at my desk, I came across this picture and it made me laugh remembering what we went through that day. There is a story behind this picture, you see. This was taken when my friends and I went to Eden Nature Park in Davao City. Unfortunately, the weather was not good and it was raining for most of the day but we still wanted to go trekking in the park as it was said to be quite nice. Despite being warned that taking the trek was not advisable, off we went. We consequently got caught in a heavy downpoar and three of us even slipped on the muddy forested area. In fact, I even hit my head on the ground when I fell. When we got to a relatively flat area, we decided to not pursue the rest of the trek and called for help from the management of the park.

This picture, albeit posed, now reminds me of a small fact of life: often times we will face adversity and difficult times, but in the midst of all that chaos, the answer is simple, as long as we’re willing to ask for help.

Drop by for more Litratong Pinoy here!

Switch to our mobile site