<data:blog.pageTitle/>

Archive for June, 2009

Ako ay Guro: Ito ang aking Misyon. (I am a Teacher. This is my Mission)Sa lahat ng tema ng Litratong Pinoy, ito siguro yung pinakamalinaw para sa akin. Nahirapan lang akong isipin aling litrato ang ilalagay ko, pero buo sa loob ang kasagutan sa aking misyon.

(Of all the themes in Litratong Pinoy, this was perhaps the most clear-cut to me. I just had difficulty deciding what photo to put, but from the get-go, I knew exactly what my mission was.)

Ako ay guro. Taas noo kong ipiagmamalaki na isa akong titser. Masasabi ko na hindi lang ito trabaho para sa akin, ngunit itsang passion. Dito ko nahahanap ang kaligayahan ko, ang sagot sa katanungan ng aking pagkatao at ang pagkapayapa ng kalooban ko. Aaminin ko na hindi madalas madali ang trabahong ito, at hindi rin ako yayaman sa misyon kong ito ngunit buong puso kong tinatanggap ito.

(I am a teacher. I am proud to say that! I feel that teaching is not just a job for me, but it is my true passion. This is where I found my joy. This answers the questions about who I am. This is where I find my peace of mind. I have to admit that this job often isn’t easy, and that by taking on this mission, I may never truly be financially rich. Nonetheless, I take on this mission wholeheartedly.)

Itong misyong ito ang naging hudyat sa pagbubuo ko ng aking isang blog, yung www.theaccidentalteacher.com. Matagal na kasi akong nagblo-blog kung tutuusin, ngunit kamakailan, naisip ko na ang aking hilig ay magagamit ko bilang plataporma para mapalawak ang abot ko bilang isang guro. Maari ko ring isaad ang aking mga paninindigan dito. Sa blog ko, pwede ko ipamahagi ang alam ko at bigyan supporta ang mga nangangailangan nito.

(Actually, this mission became the catalyst for the formation of one of my blogs, www.theaccidentalteacher.com. I have been blogging for quite some time already, but it was only recently that I realized that this hobby of mine can be a platform to widen my scope and reach as a teacher. Here I am able to support advocacies, share what I know and offer support to those who need it.)

Nagsimula itong misyong ito sa isang simpleng plurk: yapatoots is thinking about getting her own domain. Makalipas ang ilang minuto, ang dami kong natanggap na supporta at positibong reaksyon. Ito ang naging simula! Hindi ko naisip na ganiyan magigiging reaksyon sa aking ginawa. Nais ko ngayon gamitin ang panahong ito para pasalamatan lahat ng sumuporta at patuloy na sumusuporta sa aking misyon. Buong puso akong nagpapasalamat sa kaibigan kong nagregalo sa akin ng aking domain name, sa mga kaibigan na tumulong sa pag set-up at host ng site, sa mga nagbabasa, at sa mga naniniwala sa potential ng blog ko maging isang impluensyal na blog ngayong 2009 at sinama ito sa mga top ten lists nila.

This mission began with a simple plurk: yapatoos is thinking about getting her own domain. Within minutes I got so much support and positive reactions. Then the ball got rolling! While I was not expecting the response I got, I would like to take this time to thank all those who have supported and are continuing to support my mission…big heartfelt thanks to my friend who gave me the gift of the domain name, to friends who offered support on setting up and hosting the site, to the readers, and also to those who have seen my blogs potential to be an influential blog for 2009 and included it in their personal top ten lists.

Switch to our mobile site